Inför besiktning

Vi är tacksamma om ni underlättar besiktningen av fastigheten. Förutsättningarna för detta är att:

  • Godkända stegar och tillträdesanordningar finns för utvändiga kontroller samt för eventuell utvändig vindslucka.
  • Luckor till vindsutrymmen och kattvindar är upplåsta alternativt demonterade, samt att godkänd stege finns till eventuell invändig vindslucka.
  • Alla golvbrunnar är rengjorda och åtkomliga.
  • Skåp som innehåller installationer för vatten och avloppsinstallationer är tömda.
  • Lucka till eventuellt förekommande krypgrund är demonterad och anvisas för besiktningsmannen.
  • Fronter till badkar och duschkabiner är demonterade.
  • Alla nycklar till dörr och fönsterlås finns tillgängliga.
  • Alla erforderliga handlingar såsom teknisk beskrivning, radonmätning, kvalitetsdokument, brandskyddskontroll, intyg om provtryckning av skorsten, vattenanalys och ifylld frågelista(den sistnämnda erhålles från mäklare) finns tillhanda.
  • Underlag för energideklaration finns ifyllt och den tjänsten är beställd(detta dokument medföljer mailbekräftelsen av den beställda tjänsten).