Areamätning

Om man är osäker på bo och bi area kan man mäta upp ytorna enligt enligt Svensk Standard SS 021054:2020

Radonmätning

Genom att radondosor placeras ut och exponeras i minst 7 dygn. Uppdragsgivaren skickar därefter in dessa i bifogat returpaket för analys. Denna mätning ger en indikation av radonvärdet i byggnaden. För att få ett årsmedelvärde av radonvärdet så krävs det att en långtidsmätning av radon utförs.