Dolda fel-försäkring

Enligt Svensk lagstiftning så är du som säljer en fastighet ansvarig mot din köpare för dolda fel. Detta ansvar gäller i 10 år efter köpet och kan bli en kostsam historia. För att skydda sig mot oönskade utgifter så kan man teckna en dolda fel-försäkring. Som underlag för denna dolda fel-försäkring så krävs det oftast att man har utfört en besiktning av fastigheten. Besiktningen får inte vara äldre än ett år vid tillfället när försäkringen tecknas och försäkringen måste vara tecknad innan tillträdesdagen. Vi utför de besiktningar som krävs inför tecknandet av dolda fel-försäkringar. Kontakta oss om ni funderar över något gällande dolda fel-försäkringen i kombination med besiktning. Notera dock att Bertil Arab Husbesiktningar inte är försäkringsförmedlare utan tillhandahåller information om försäkringen och vidarebefordrar ert intresse att teckna försäkring till vår försäkringspartner som ombesörjer tecknande av försäkringen.

Uppdaga minst. Gäller i 2 år försäkringsbelopp 500 000 kr.
Uppdaga. Gäller i 10 år försäkringsbelopp 750 000 kr.
Uppdaga mer. Gäller i 10 år försäkringsbelopp 1 000 000 kr.
Uppdaga mest. Gäller i 10 år försäkringsbelopp 2 000 000 kr.